Pavián Heiko, slavný útěkář s velkým srdcem, a další neobyčejní obyvatelé brněnské zoologické zahrady (2012). Zvířata i lidé s herečkou Vandou Hybnerovou

Pro vybudování ZOO v Brně bylo učiněno mnoho pokusů. První veřejnou expozici zaznamenávají historikové již v roce 1608. Tehdy věnoval arcivévoda Matyáš městu krokodýla nilského, který byl vystavován v kašně na zelném trhu. Historie současné brněnské zoo se začala psát až 30. srpna roku 1953. Tehdy byla v Brně otevřena pro veřejnost ZOO o rozloze 10 ha a návštěvníkům nabízela k prohlídce 171 kusů zvířat v 51 druzích. Stejně jako ostatní ZOO se ve svých počátcích ta brněnská snažila především o to, aby shromáždila co největší množství vzácných a ojedinělých druhů zvířat, které pak vystavovala v náhodných expozicích. Dnes má brněnská ZOO velmi promyšlenou expoziční koncepci, při jejíž tvorbě výrazně sehrála svou roli osobnost objevitele základních zákonů genetiky G. Mendela. Brněnská zoologická zahrada chová 1 401 jedinců z 254 druhů obojživelníků, plazů, ptáků a savců všech světadílů kromě Antarktidy.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 ST HD
ŽánrDokument