Ozdravné pobyty, léčivé kúry a masáže nejsou fenoménem jen současné doby. Již na začátku minulého století lidé věděli, jak si od života ve městě odpočinout. Ukáže vám, kam tehdejší smetánka jezdila relaxovat

S dnešním boomem wellness zařízení nejen v lázeňských střediscích se rozvíjí turistika za zdravím a relaxací. Nejde však o nový výdobytek, který by vznikl až s požadavky současné civilizace a jejích nároků. Podobné pobyty byly v módě i před sto lety. Obyvatelé měst z vyšších vrstev trávili své dny především v sanatoriích a zařízeních, která jim poskytovala pobyt na čerstvém duchu a dokonce i fyzickou práci – oblíbenou kratochvílí bylo především sekání a řezání dřeva. Lidé se tak z letních pobytů vraceli vydatně posíleni na těle i na duchu – stačilo jim k tomu věru málo!

Napište nám