Praha jako mystické místo prolínání kulturních vlivů

Josef Císařovský v pořadu zpracoval dlouhou a mystickou historii Prahy, jejíž vývoj byl vždy ovlivňován do města přicházejícími cizinci, kteří však zároveň, především v jejich intelektuálních výkonech, byli zpětně ovlivňováni Prahou. V Císařovského filmu, zabírajícím časový prostor několika staletí až do současnosti, jsou zvýrazněny i některé zvláštní okolnosti, jež Prahu dějinně řadí mezi jedno z hlavních světových kulturních center.

Napište nám