Tvůrci filmu

Koproducent: Česká televize, Pavel Jurda, Filmotras, Filmium

Podpora: Státní fond kinematografie, Jihomoravský kraj, Město Brno