O masakru kyjevských Židů v roce 1941 a symfonii Dmitrije Šostakoviče

Popudem k napsání 13. symfonie byla skladateli Dmitriji Šostakovičovi báseň sovětského básníka Jevgenije Jevtušenka Babí Jar, která se tematicky věnovala smutnému faktu, že 20 let po masakru kyjevských Židů na tom místě nestojí památník jejím obětem. Šostakovič se rozhodl zkomponovat jednovětou vokálně-symfonickou poému s tím, že využil Jevtušenkovu báseň jako libreto.

Význam Babího Jaru vychází ze dvou skutečností. Nejprve to je fakt, že se vše odehrálo v Kyjevě, hlavním městě Ukrajiny, a dále z událostí, které probíhaly po válce, kdy občanská společnost sváděla boj s režimem o vybudování památníku. Tyto dvě záležitosti tvoří jedinečnost jevu, který nazýváme Babí Jar.

Masakr v Babím JaruBabí Jar je místo, rokle, za Kyjevem, dnes už součástí širšího centra města Kyjeva, v němž v roce 1941 německá okupační správa poté, co obsadila Kyjev, nechala shromáždit všechny kyjevské Židy a během dvou dnů je všechny zmasakrovala. Dohromady během dvou dnů v této rokli v Babím Jaru zahynulo zhruba 34 tisíc kyjevských Židů. 27. a 28. září byly ve městě vyvěšeny plakáty ve třech jazycích – v ukrajinštině, ruštině a němčině. Vyzývaly, aby se všichni Židé z Kyjeva dostavili 29. září ráno s osobními věcmi, doklady a penězi na určené místo. Proslýchalo se, že se chystá přesídlení Židů z Kyjeva, ale nikdo nevěděl, kam. Lidé se sešli ve stanovený den, byla určena trasa pochodu, který byl v jednom místě zahrazen a tam sebrali všem cenné věci, peníze a doklady. Další kontrola se nacházela už v blízkosti rokle. Zde je donutili svléci se donaha. Byli zahnáni dolů do rokle, přinuceni si lehnout do řad vedle sebe obličejem k zemi. Vojáci Einsatzgruppen sestoupili na dno rokle a ležící stříleli do zátylků. Na ně si pak lehali další, které také zastřelili, a tak to šlo stále dokola. První den bylo zastřeleno 21 tisíc lidí, nazítří pak dalších 11 tisíc. Vraždění pokračovalo i v dalších týdnech a měsících. Počet zastřelených dosáhl během podzimu zhruba 70 tisíc. Do konce 2. světové války potom v Babím Jaru byli dále likvidováni všichni nepohodlní, čili nebyli to pouze Židé, byli to také pracovníci komunistické strany, členové odboje, váleční zajatci, vojáci Rudé armády, ale samozřejmě také homosexuálové, psychicky nemocní, pravoslavní kněží, ukrajinští nacionalisté, a tak podobně. Dohromady obětí v Babím Jaru se dá napočítat mezi 100–150 tisíci…

Stopáž14 minut
Rok výroby 2011
 P ST
ŽánrDokument