S Václavem Cílkem na hranici mezi bájemi, historií a minulostí. Premiéra nového dokumentárního cyklu. Režie K. Kopš

Pojďte s námi do hlubin dávnověku. Do doby starých bájí, pověstí a mýtů i do doby bohů, kteří dali jména dnům našeho kalendáře. Cesta nebude jednoduchá, musíme překročit hranice desítky států i tří kontinentů. Přeplout několik moří, abychom se pokusili oddělit zrníčka pravdy od romantických nánosů, které přikryly skutečné události našeho kontinentu – Evropy.

Mýty a pověsti jsou příčinou, že považujeme za součást našich dějin Přemysla Oráče a kněžnu Libuši. Nejstarší Slovany máme zasazené někde nad Vltavou, nejlépe na Vyšehradě. Přitom největší slovanský hrad je tam někde, kam se v dobách NDR jezdívalo na dovolenou, na Rujáně. Místo se jmenuje mys Arcona a tady jsou ty opravdové důkazy o působení Slovanů. Tady stávala obrovská socha boha Svatenvita a jeho bílého koně, zřejmě předobrazu Šemíka. Tady sídlí bůh Perun, tady stával knížecí stolec Slovanů. Dokonce až odtud se vozily zde vydolované, nebo posbírané pazourky, ze kterých se kolem Věstonic pak vyráběly nástroje.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2011
 P ST HD