S Václavem Cílkem na hranici mezi bájemi, historií a minulostí. Premiéra nového dokumentárního cyklu. Režie K. Kopš

Pojďte s námi do hlubin dávnověku. Do doby starých bájí, pověstí a mýtů i do doby bohů, kteří dali jména dnům našeho kalendáře. Cesta nebude jednoduchá, musíme překročit hranice desítky států i tří kontinentů. Přeplout několik moří, abychom se pokusili oddělit zrníčka pravdy od romantických nánosů, které přikryly skutečné události našeho kontinentu – Evropy.

Limes romanum byla hradba, oddělující říši Římanů od barbarů, v tomto případě Germánů. 400 kilometrů dlouhá palisáda dodnes zanechala své stopy. Tady končil svět latiny. Tady bránily domorodé kmeny v postupu vyspělým válečníkům. Tady někde se odehrála slavná bitva v Teutoburském lese. Římané nemohli využít své převahy v bitevních formacích a v bažinatém údolí byli zmasakrováni. Bitva předznamenala pád velké říše. Nastalo stěhování národů. A jak říká Václav Cílek – buďme rádi, že my jsme dědicové obojí tradice. Toho přesného, estetického, geometrického a organizačního myšlení, jako je u Římanů. Ale také lesního, barbarského, skalního a energického názoru na svět, jako to bylo u barbarů.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2011
 P ST HD