Jak mohou občané kontrolovat jednání zastupitelstva obce? Mají právo ovlivňovat jeho rozhodnutí? Strasti a útrapy se samosprávou (2011). Režie Z. Skokan

Obsah dílu

Přehrát vše

Obecní zastupitelstvo v Hajanech rozdělilo své občany na dva tábory. Jedněm podivné obchody s obecními pozemky, které jsou navíc předmětem nevypořádané restituce, nevadí. Druzí si ale připadají bezmocní a obávají se, že kvůli vzniklé škodě skončí obecní majetek v exekuci. Mají vůbec občané právo do takové situace zasáhnout?

Miroslav Hrubý je členem osadního sdružení, které se snaží bránit nebezpečné výstavbě v obydlených zónách. Jednací řády zastupitelstva Městské části Praha-Čakovice však obsahovaly sporné formulace, které upíraly občanům možnost svobodně se vyjadřovat k projednávaným bodům. Na popud sdružení byly objeveny nedostatky v jednacích řádech desítek měst a obcí po celé republice.

Pavel Sýkora se rozhodl, že udělá něco pro své město. Chtěl, aby jednání bzeneckého zastupitelstva byla v přímém přenosu vysílána místní kabelovou televizí. Umožňují to české zákony? Co má větší váhu – právo na ochranu osobnosti nebo kontrola činnosti samosprávy?

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 ST