Osoby a obsazení

Ondřej Vetchý
Jan Olšan

Ondřej Vetchý

Hlavní hrdina našeho příběhu je sympatickým mužem středního věku. Skromným, přemýšlivým introvertem, který má rád svou práci, přírodu i lidi kolem sebe. Je mužem kompromisu, který nechce ublížit a možná právě proto ubližuje. Jan Olšan, český hajný, žije ve smíšeném manželství s Agnes, ženou německého původu. Manželství s Agnes je vnitřně pro Olšana do jisté míry jen citovou náhražkou za prohraný vztah s Marií, osudovou láskou, která dala přednost existenční jistotě v podobě majetku zámožného podnikatele Brachtla. Olšan to nedává najevo, ale jeho žena to ví… Ví to také jeho protivník Karel Brachtl, který na Olšana žárlí a po válce využívá svou převahu k pomstě…

Za nacistické okupace může Olšan, díky manželství s Němkou (Agnes), dál vykonávat profesi hajného. Práci v lese, kterou má rád. Přestože je to hodný člověk, který nikomu nikdy neublížil, má rád lidi, svůj les a zvířata, čeští sousedé na něj během německé okupace pohlíží jako na kolaboranta. A po válce se dostává do postavení osoby, které si jeho okolí okázale neváží.

Čtyřicetiletý Olšan je člověkem, který zpočátku neví, jak se má v nových situacích zachovat. Jeho vztah k Agnes začne po válce ještě více chladnout. Stydí se za to, že se během války schovával za sukně své německé ženy.

Český lesník je vzdáleným příbuzným předsedy ONV Přikryla. Kamaráda, se kterým vyrůstal, kterého má rád a kterému důvěřuje. Olšan obdivuje bývalého partyzána za jeho odvahu postavit se otevřeně na odpor nacistům. A u Přikryla se snaží tajně najít zastání, když se stane štvancem.

V průběhu našeho příběhu se postava Olšana vyhraní. Nová situace jej přinutí proměnit se v rozhodného muže schopného činu. Také vlastní svědomí ho vybízí přemýšlet nad vztahem k Agnes, která vždy, poctivě a bez výhrad stála na jeho straně. V situaci, kdy Agnes jako nepohodlnou svědkyni válečného zločinu odstraní noví vládci kraje, si Olšan uvědomí, jak moc ji potřebuje. Přestože se bojí, dělá vše proto, aby Agnes zachránil. Aby si mohl vážit sám sebe. Aby Agnes vynahradil léta příkoří. Jde cestou, na které riskuje. Jde cestou, na které klopýtá, ale nakonec díky svému odhodlání vítězí.


Vica Kerekes
Agnes

Vica Kerekes

Manželka Jana Olšana. Němka s typicky germánskými rysy, jejíž bratr Jürgen za války bojuje na frontě v řadách německého Wehrmachtu. Agnes je málomluvná horalka, ošlehaná větrem, se špinavými blond vlasy a pihami. Žena, která není na první pohled krásná. Její tvář však prozrazuje půvab a vnitřní sílu. Agnes je ženou, která je vychovaná k oddanosti svému muži. Je ženou, která dovede tvrdě a usilovně pracovat. Je schopná snášet útrapy, a i když se ocitne ve sběrném táboře ve svízelném postavení, pomáhá všude, kde může. Zpočátku silná a nezdolná Agnes, se postupně otřesnými událostmi mění v trosku.


Jarek Hylebrant
Jürgen Schreier

Jarek Hylebrant

Bratr Agnes. Mladší Němec, který uvěřil v dogmata nacistické propagandy. Stále usměvavý typ, bývalý voják Waffen SS s družnou povahou, se smyslem pro humor. Má stejnou motivaci jako Olšan – najít svou sestru Agnes. Proto pomáhá Olšanovi na útěku. Společné ohrožení dá zapomenout nacionálním předválečným antagonismům. Schreier opovrhuje Ditrichem pro jeho přisluhování Brachtlovi a rabování německého majetku. I po prohrané válce je stále přesvědčeným nacistou. Olšana nemá rád, ale na útěku nemá na výběr. Schreierova postava dokumentuje paradox, že osud může přivést na společnou cestu i bývalé protivníky. Dokumentuje, že historie dává za pravdu vždycky jen vítězům.


Igor Bareš
Přikryl

Igor Bareš

Bývalý partyzán, který je pro své okolí hrdinou. Všemi oblíbený, na první pohled sympatický, milý člověk, který se snaží udržet si nově získané mocenské postavení předsedy ONV. Muž, který úměrně svým cílům volí i rafinované prostředky a metody, jak jich dosáhnout. Vůči Olšanovi se od počátku staví do role přívětivého bratrance, který je však vázaný služebními povinnostmi. Musí přihlížet k okolnostem doby, k revolučním náladám i revanšismu. K duchu doby, která by mohla smést i člověka jeho zásluh. Má respekt z Brachtlovy bezskrupulóznosti. Má možná strach z možného udání… Přikryl, pro své okolí zdánlivý hrdina, je ve skutečnosti oportunistou.


Attila Mokos
Brachtl

Attila Mokos

Antagonista příběhu, hlavní protihráč Olšana. Hřmotný, rozhodný muž, nepochybující o svých kvalitách. Muž schopný téměř všeho. Vždy využívá svého mocenského postavení k osobnímu obohacení. Umí vydírat, vyhrožovat, ale ne vraždit…

Olšanovi nevybíravě přebere jeho předválečnou lásku Marii. Ale Brachtl si je vědom, že lásku své „ukradené ženy“ si majetkem nezískal. To poznamená jejich vzájemný vztah. Na Olšana žárlí a po válce, ve svém novém mocenském postavení využívá jakékoli příležitosti k jeho pokoření. Doma je vůči své ženě Marii despotickým vládcem. Mužem, který ponižuje, protože se sám cítí ponížen.

V závěru války se stane partyzánem. Partyzánem „na poslední chvíli“, tak jako mnoho jiných, kteří cítí budoucí výhody. Válečné „zásluhy“ ho vynesou k politické funkci a respektu okolí. Je však až příliš ambiciózní a po válce zcela bezskrupulózní. Vzhledem ke svému věku toho chce ještě hodně stihnout a užít si výdobytků vysokého postavení. Je praktickým mocenským vládcem okresu. Především pod jeho velením vyvíjejí svoji činnost Rudé gardy. Umí využívat atmosféry strachu, kterou kolem sebe šíří. Atmosféry doby, ve které pravdu mají jen vítězové. Brachtl má svým způsobem v hrsti i svého nadřízeného Přikryla. Bojí se jen sovětského majora Uvarova.


Katarína Kolajová
Marie

Katarína Kolajová

Brachtlova manželka, asi třicetiletá, vždy upravená, distingovaná žena, která je po boku křupanského Brachtla velmi nešťastná. Před válkou družná, veselá, společenská, atraktivní žena, kterou manželství s Brachtlem změní. Zůstane osamocená ve svém údělu trpitelky, který si sama připravila. Změní se fyzicky i psychicky. Uchovává v sobě vzpomínku na citlivého Olšana, se kterým měla před válkou milenecký vztah. Její pohled na svět je deformován především tím, že Brachtla pojala za manžela kvůli majetku. Když se u ní jednoho poválečného odpoledne objeví Olšan, jenž hledá Agnes, Marie ho svede v touze, že spolu opustí kraj, a že se jejich vztah vrátí do doby před válkou.


Německý padesátník vyhublé postavy s vrásčitým, podivným obličejem. Je těžko čitelnou postavou s podivnou minulostí, o které na první pohled nevíme, co si máme myslet. V našem příběhu pomůže na útěku Olšanovi a Schreierovi. Současně však Ditrich pomáhá Brachtlovi rabovat majetek odsunutých Němců. Pro Brachtla je Ditrich mužem na špinavou práci. Je jeho nástrojem k získávání majetku. Je jeho otrokem. A zbraní otroka je zrada…


Fjodor Bondarčuk
Major Uvarov

Fjodor Bondarčuk

Ruský major, velitel vojenského okruhu, tvrdá válečnická povaha. V jeho tváři jsou vepsané těžké životní zkušenosti. Nemá Čechy v lásce, protože svalují zločiny, krádeže a vraždy na sovětské vojáky. Je nesmlouvavý vládce kraje, a dává to představitelům okresu, kterých si neváží, okázale najevo.


Muži Brachtlovy skupiny, gardisté, kteří se obohacují majetkem odsunutých Němců. Lidé, kteří v každé době budou stát na straně vítězů… Jako jednotlivci slabí a zbabělí, ve skupině, davu, či houfu hrdinové kopající do mrtvol…


Kostas Zerdaloglu
Bozděch

Kostas Zerdaloglu

Muži Brachtlovy skupiny, gardisté, kteří se obohacují majetkem odsunutých Němců. Lidé, kteří v každé době budou stát na straně vítězů… Jako jednotlivci slabí a zbabělí, ve skupině, davu, či houfu hrdinové kopající do mrtvol…


V dalších rolích
 • Anna Šišková – Helga
 • Luděk Jičínský – železničář
 • Jan Číhal – starý Schreier
 • Karel Hlušička – starý Olšan
 • Josef Špiruta – Heinrich
 • Petra Vlková – služebná Hana
 • Helena Slezáková – Vlastička
 • Radim Chytka – vrátný
 • Přemysl Bureš – dozorce
 • Eva Sakalová – žena u konzumu
 • Hana Řiháčková – dívka u konzumu
 • Karolína Urbanová – dívka u konzumu
 • René Šmotek – Kadlec
 • Pavel Michut – kněz
 • Peter Pálka – muž na nočním nádraží
 • Miroslav Kudela – úředník z personálního
 • Aleš Waldhaus – umírající stařec
 • Hana Vaňková – úřednice na ONV
 • Pavel Fiala – Hruška
 • Lenka Kapustková – Hrušková
 • Bedřich Uhlář – strážný
 • Emil Šrámek – střílející gardista