Zamyšlení MUDr. Mileny Černé, spoluzakladatelky a ředitelky Výboru dobré vůle, která nás ve středu opustila ve věku 79 let, nad rozdílem mezi humanitní a nadační činností (1996). Režie Š. Filcík

Když Olga Havlová zakládala společně s Milenou Černou Výbor dobré vůle, snažila se nabídnout jinou formu pomoci, než tradiční humanitární organizace. Cílem nadace bylo umožnit handicapovaným lidem přístup ke vzdělání, dát možnost samostatně pracovat i bydlet, neizolovat je od ostatní společnosti. Překonat osamělost lidí může být díky institucím možné, každý z nás však má dle Mileny Černé ve svém okolí člověka, kterému stačí jen věnovat trochu našeho času, a přispět tím společnosti stejnou měrou.

Napište nám