"Viva, Frank Sinatra!" - přenos benefičního koncertu z Top Hotelu

Nadační fond Podepsáno srdcem připravil ve spolupráci s Agency Prague Cherry na 3. prosinec 2011 do Top Hotelu Praha již 17. ročník charitativního koncertu a benefiční aukce Podepsáno srdcem. Každoroční dary světových politiků, vědců, sportovců i umělců řadí projekt Podepsáno srdcem mezi prestižní evropské projekty. Výtěžek dražby bude využit pro financování programů Nadačního fondu Podepsáno srdcem, se zaměřením na péči o seniory postižené Alzheimerovou chorobou. Systematická a důkladná péče o seniory a choroby stáří je stále poněkud stranou hlavního proudu humanitárních projektů a programů. Přitom právě staří lidé na sklonku životní dráhy si naši péči zaslouží jako vděk za to, co oni vykonali pro naše generace. Pomocí bezmocným a nemocným vytváříme precedens, protože stáří je nemoc, která jednou postihne každého z nás.

Napište nám