Co znamená být dobrovolníkem.

Dobrovolnictví je veřejně prospěšná činnost, kterou můžeme chápat jako ochotu člověka dát část svého času a sil bez nároku na odměnu ve prospěch potřebné organizace nebo člověka, aniž by s příjemcem pomoci byl vázán přátelskými či jinými vazbami. Tak by mohla znít definice dobrovolnictví. My se ale pokusíme podívat za tyto strohé věty a přineseme vám příběhy tří lidí, které spojuje právě jejich schopnost pomáhat nezjištně druhým. Studentka, invalidní důchodce a žena s roztroušenou sklerózou na elektrickém vozíku - každý z nich patří k jiné generaci, forma dobrovolnictví je u každého jiná a jiná je i cesta, kterou se k tomuto fenoménu dostali. Všichni tři se ale také ještě shodli na jednom, dobrovolnictví není přínosné jen pro příjemce pomoci, ale oni sami tím, že jsou užiteční pro druhé, zlepšují svůj vlastní život. Tedy nejen mnoho dávají, ale také mnoho dostávají..

Napište nám