O lidech v mezních situacích a krizové intervenci

Při povodních 2010 v severních Čechách pomáhala také humanitární organizace Adra. Díky tomuto sdružení se zasaženým lidem dostalo nejen pomoci finanční a fyzické, kdy dobrovolníci pomáhali s úklidem, ale Adra zde také přispěchala s pomocí, dá se říci neviditelnou, ale snad ještě více potřebnou – psychosociální. Kdy se zasaženým lidem pomáhá také nasloucháním a vhodným slovem. Ve vesnici Bílý Kostel, která byla také záplavami výrazně postižena, se podíváme jak psychosociální pomoc v „akci“ vypadala. A zároveň blíže představíme dobrovolnici Adry Ivu Kořínkovou, která právě v této vesnici pomáhala. Tuto potřebnou psychosociální službu v humanitární organizaci Adra v průběhu let zformoval Vítěslav Vurst, který v současné době pracuje jako nemocniční duchovní na oddělení spinální jednotky v Motole. Na tomto oddělení leží pacienti po vážných úrazech páteře, které často provází ochrnutí končetin. Pan Vurst během rozhovorů vede pacienta k tomu, aby pojmenoval to, co ho v jeho situaci nejvíce zneklidňuje, z čeho má strach. Postupně spolu probírají příčiny i následky úrazu a snaží se najít nějaký nový směr jeho cesty. Neboť, jak říká pan Vurst: „I život s handicapem má smysl. Bude jiný, ale to neznamená, že bude bezcenný“.

Napište nám