Žijí na samotách beskydských hor, kde strávili celý život a chtějí tu i dožít. Bez pomoci dobrých a obětavých lidí by to ovšem možné nebylo.

Život na horách nebyl nikdy snadný. A není ani dnes, zvláště, když stáří a nemoc uberou sil. Staří lidé, kteří žijí na beskydských samotách, by bez cizí pomoci zvládali své každodenní rituály jen velmi těžko. A právě jim, stejně jako lidem, jejichž život změnila vážná nemoc, pomáhají dobří a obětaví lidé. „Neodpírej dobrodiní těm, kteří ho potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.“ Tímto mottem se řídí všichni pracovníci Charity v Novém Hrozenkově. Denně vyrážejí do hor dvě desítky ošetřovatelek, aby přivezly léky, oběd, anebo zajistily základní péči těm, kteří o sebe plně pečovat nemohou. Příběhy lidí, příběhy o vůli k životu, příběhy o nesobecké lásce. Film vznikl ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Napište nám