Rozhovor s Kamilou Zlatuškovou, dramaturgyní ČT a režisérkou

Jak Vás napadlo iniciovat v ČT dokumentární mozaiku jednoho dne a nakolik při tom hrála roli popularita projektů, jako je například Život v jednom dni?

Autorem a iniciátorem projektu je dramaturg dokumentární tvorby ČT Brno Dušan Mulíček. Jeho původní námět pro ČT se jmenoval Česká republika 24 hodin a byl to koncept dokumentárního cyklu, který se skládá ze 24 půlhodinových autorských portrétů jednotlivých hodin a života v ČR. Celý ten proces přerodu původního námětu do filmu 24 byl poměrně dlouhý a konkrétně film Život v jednom dni měl premiéru až poté. Je ale potřeba zmínit, že ačkoliv se Dušan Mulíček tímto výborným projektem přímo neinspiroval, tak na vedení ČT schvalující film 24 do výroby, to jistě zásadní vliv mělo. Každopádně se mi zdá, že je to jeden z mála ve světě populárních dokumentárních formátů, kterou ČT díky dramaturgické intuici Dušana Mulíčka zaznamenala včas.

Podle čeho jste vybírali autory, které jste pro režii jednotlivých segmentů oslovili?

Ten výběr má být v první řadě průřezový, kvalitní a atraktivní. A pochopitelně není – ani nemůže být – objektivní. Chybí tam ještě spousta dalších autorů a autorek, kteří by zcela vyhovovali našemu klíči. Ale pokusím se být konkrétní – vybírali jsme z kategorie známých tvůrců kvalitních filmových dokumentů, a pak z kategorie tvůrců, o kterých si myslíme, že bychom jim cestu k divákům měli usnadnit, protože je jejich práce výjimečná.

Nakolik je podle Vás snímek 24 portrétem „jednoho“ obyčejného českého dne a nakolik je spíše projekcí jednotlivých autorů?

Tady je otázka, jak si definujeme slovo „projekce“. Pokud se autoři do svých hodin osobitě promítají, myslím, že je to úspěch. Film rozhodně nemá vyznít jako katalog, i proto jsme se rozhodli nepoužívat mezi filmy žádné předěly, což je u obdobných formátů velmi nezvyklé. Je potřeba zdůraznit, že jsme nechtěli, aby 24 režisérů dělalo 24 filmů, ale aby 24 režisérů dělalo film 24.