Zlatý oříšek 2011

Záznam slavnostního předání cen talentovaným dětem. Moderuje Aleš Cibulka. Režie Z. Fialová

Zlatý oříšek je soutěž, která je zaměřena na talentované a šikovné děti od 6 do 14 let. Nositelem ceny se může stát každé z nich, které v daném roce vytvoří nebo vykoná něco mimořádného v jakémkoliv oboru. Může to být umění, sport, ekologie, přírodověda, chovatelství, jazykové schopnosti, ale i cokoliv dalšího. Soutěž není rozdělena do kategorií, a tak se v ní mohou setkat úspěšné děti z nejrůznějších oborů. A právě velká rozmanitost tak dává soutěži půvab a je velkou příležitostí skutečně pro všechny děti. Projekt Zlatý oříšek už řadu let ukazuje, že je u nás mnoho mimořádně nadaných, šikovných a cílevědomých dětí, které si zaslouží pozornost a ocenění. Do soutěže přihlašují děti většinou rodiče, prarodiče, učitelé, kamarádi, trenéři, spolužáci, sousedé, ale pravidla dovolují, aby se dítě přihlásilo i samo. Z došlých přihlášek pak vybere porota, složená z odborníků nejrůznějších oborů, 30 nominovaných kandidátů z celé republiky. Tyto děti a jejich rodiny navštíví osobně zástupci soutěže Zlatý oříšek, kteří kromě fotografie připraví i malý medailonek každého nominovaného. Těchto 30 dětí se pak vždy koncem roku zúčastní slavnostního setkání, na kterém výběrová komise ocení 10 vítězů a ti se stanou nositeli ceny Zlatý oříšek.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2011
 P ST
ŽánrZábava