České hlavičky

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže mladých vědců za nejvýraznější projekt, počin nebo odbornou činnost na poli vědy a techniky. Pořadem provází Aleš Cibulka. Účinkují: A. Langerová, T. Bubák, Pěvecký sbor Masarykovy univerzity a další. Režie F. Polák

Soutěž České hlavičky je určena studentům středních a základních škol a soustřeďuje se především na technické a přírodní obory. Porota, složená z renomovaných českých vědců, uděluje ceny v pěti kategoriích:

 • MERKUR
  cena za práce z oblasti ekonomie a podnikání
 • FUTURA
  cena se uděluje za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání
 • GENUS
  cena se uděluje za odborné práce, projekty a počiny, související s oblastí zdraví, kvalitou lidského života, životním prostředím a dalšími přírodními vědami
 • INGENIUM
  cena za práce a projekty v oblasti informatiky, programování a všech forem neverbální komunikace
 • ABRAXAN
  cena, která je udělována žákům a studentům do 15 let za práce a projekty v nehumanitních oborech

V letošním roce byla v kategorii GENUS udělena dvě první místa, naopak v kategorii MERKUR porota cenu neudělila.

Slavnostní vyhlášení vítězů 5. ročníku Českých hlaviček se uskutečnilo za přítomnosti kamer České televize na galavečeru v brněnském Mahenově divadle, na kterém byly mladým vědeckým nadějím předány v jednotlivých kategoriích ceny. Moderátorem slavnostního večera byl Aleš Cibulka. V rámci galavečera vystopila Aneta Langerová se svojí skupinou, Sbor Masarykovy univerzity Brno a mistr Evropy v JOJO exhibici Tomáš Bubák. Součástí pořadu jsou medailonky laureátů jednotlivých kategorií.

Stopáž57 minut
Rok výroby 2011
 P ST