Přímý přenos literárního večera a netradiční postní bohoslužby s Tomášem Halíkem ze studentského kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze

Velikonoce začínají postním obdobím, na jehož úplném počátku stojí Popeleční středa, den, kdy je účastníkům mše udílen tzv. popelec, znamení kříže z ratolestí spálených po Květné neděli minulého roku. V pražské akademické farnosti, jejímž duchovním správcem je známý katolický teolog Tomáš Halík, se i letos bude konat Popelec umělců, setkání tvůrčích lidí, kterým není myšlenka potřeby ztišení a sebereflexe před přicházejícími vrcholnými svátky křesťanského církevního roku cizí. Už tradičně před vlastní mší proběhne literární večer v sakristii kostela, který bude letos vytvářen verši a grafikami Bohuslava Reynka, texty Jana od Kříže a biblickým čtením z proroka Izaiáše. Přednes Lucie Trmíkové bude v režii Jana Nebeského doprovázen hudbou současného skladatele Martina Dohnala. U obou částí večera budou kamery České televize pod režijním vedením Jana Brichcína.

Stopáž90 minut
Rok výroby 2011
 L