Dokument o návštěvě tibetských mnichů v Čechách.

V květnu 2011 navštívilo Českou republiku třináct mnichů z kláštera Mänri, který patří k tibetské bönistické tradici. Zorganizovat a finančně zabezpečit tento pozoruhodný projekt trvalo občanskému sdružení Potala více než rok. Během měsíčního pobytu mniši představovali svoji kulturu, rituály a náboženství. Současně poznávali naši evropskou křesťanskou a židovskou kulturu, naše památky a životní styl, který chápou z hlediska své zkušenosti a víry. Tibetanista a antropolog Daniel Berounský o tom řekl: "Antropologové někdy hovořili o vzájemném vztahu Tibeťanů a globalizovaného světa jako o vzájemném svádění něčím čemu nerozumějí, takže je to takové dvojí svádění. Tibeťané jsou sváděni životem globalizovaného světa a naopak obyvatelé globalizovaného světa jsou uchváceni prvky nějaké autentické kultury, která je jim nesmírně vzdálená a často velmi naivně jí pokládají za konzumní zpestření a chápou ji po svém, bez toho, že by se snažili nahlédnout, o co vlastně jde."

Napište nám