Osada poblíž Štramberka zakusila řádění Tatarů. Počítačová současnost probouzí, co minulost pohřbila (2011). Režie J. Tabery

Dnes je připomíná už jen kostelík sv. Kateřiny ze 14. století. O Tamovicích hovoříme jako o zaniklé obci mezi Štramberkem a obcí Rybí. O jejím konci existuje několik pověstí. Jedna z nich odkazuje na pustošivou povodeň, jiná na tatarské nájezdy. Kostelík, který je živoucím důkazem starobylosti obce, si do dnešních dnů zachoval některé původní architektonické prvky – gotický vítězný oblouk, okno s kružbami a lomený portál bočního vchodu. Existuje názor, že jeho část stojí na románských základech. Poblíže kostelíka se nachází součást staré křížové cesty z Kotouče, Proskova kaple, bývalý tamovický mlýn s rybníkem a klenutá studánka někdejšího tamovického dvora. Nejpravděpodobnější je hypotéza, že někdy po roce 1570 vrchnost málo výnosnou ves v rámci své hospodářské politiky zrušila a zřídila na jejím místě hospodářský dvůr.

Stopáž20 minut
Rok výroby 2011
 ST AD HD
ŽánrDokument