Přehled dílů

alternative text

První Gottwaldův mrtvý (7/26)

Lidovce Rostislava Sochorce zatkli v roce 1948 dva dny před únorovým pučem. Z vazby se už nikdy nevrátil.

alternative text

Lidové milice (13/26)

Ozbrojení milicionáři pomáhali při převratu v roce 1948, ale neštítili se střílet ani do lidí, kteří v roce 1969 protestovali proti přítomnosti okupačních vojsk.

alternative text

Mučení (14/26)

Násilí komunistické moci mělo mnoho podob. Od brutálního fyzického týrání až po rafinovaný psychický teror.

alternative text

Normalizace (15/26)

Komunističtí pohlaváři se po roce 1968 sice nevrátili k teroru padesátých let, nicméně zavřeli hranice, zavedli cenzuru a prostřednictvím tajné policie znovu kontrolovali rozhodující pozice ve společnosti.

alternative text

Odplata (16/26)

Komunisté neváhali nejrůznějším způsobem šikanovat příbuzné emigrantů.

alternative text

Provokatér (17/26)

Mnohé akce, které v padesátých letech vypadaly jako odboj proti komunistům, byly ve skutečnosti hrou tajné policie.

alternative text

Rozvrácená rodina (18/26)

StB dobře věděla, co znamená mateřská láska, a že horším trestem než vězení může být odloučení matky od dětí.

alternative text

Samizdat (19/26)

Kdo se odhodlal přepisovat knihy, které neprošly komunistickou cenzurou, musel počítat s trestem. Výjimkou nebyly mnohaleté žaláře.

alternative text

Šikana (20/26)

Snad každý úspěšný člověk čelil nátlaku komunistů, kteří stáli o jeho loajalitu a spolupráci. Kdo se vzepřel, většinou poznal drsné praktiky StB.

alternative text

Trest smrti (21/26)

V padesátých letech hrozily hrdelní tresty i za naprosté malichernosti. Ne každý měl přitom štěstí a oprátce nakonec unikl.

alternative text

Útěk (22/26)

Kdo se pokusil uprchnout z lágru či těžkého žaláře, riskoval nejen život, ale také další tvrdý trest.

alternative text

Výjezdní doložka (23/26)

Kdo chtěl před rokem 1989 cestovat za hranice, toho čekala ponižující úřednická procedura. Navíc s nejistým výsledkem.

alternative text

Wonka (24/26)

Jednou z posledních obětí socialistické justice a všemocné StB byl vážně nemocný disident Pavel Wonka. Zemřel ve vazební cele pouhý rok a půl před listopadem 1989.

alternative text

Železná opona (26/26)

Jiří Runkas chtěl na konci osmdesátých let ulétnout na svobodu v balónu. Někdo ho ale udal.

alternative text

Zatýkání (25/26)

Kněz Jan Dokulil se díky svým blízkým dokázal před tajnou policií ukrývat celých sedm let.

alternative text

Wonka (24/26)

Jednou z posledních obětí socialistické justice a všemocné StB byl vážně nemocný disident Pavel Wonka. Zemřel ve vazební cele pouhý rok a půl před listopadem 1989.

alternative text

Výjezdní doložka (23/26)

Kdo chtěl před rokem 1989 cestovat za hranice, toho čekala ponižující úřednická procedura. Navíc s nejistým výsledkem.

alternative text

Útěk (22/26)

Kdo se pokusil uprchnout z lágru či těžkého žaláře, riskoval nejen život, ale také další tvrdý trest.

alternative text

Trest smrti (21/26)

V padesátých letech hrozily hrdelní tresty i za naprosté malichernosti. Ne každý měl přitom štěstí a oprátce nakonec unikl.

alternative text

Šikana (20/26)

Snad každý úspěšný člověk čelil nátlaku komunistů, kteří stáli o jeho loajalitu a spolupráci. Kdo se vzepřel, většinou poznal drsné praktiky StB.

alternative text

Samizdat (19/26)

Kdo se odhodlal přepisovat knihy, které neprošly komunistickou cenzurou, musel počítat s trestem. Výjimkou nebyly mnohaleté žaláře.

alternative text

Rozvrácená rodina (18/26)

StB dobře věděla, co znamená mateřská láska, a že horším trestem než vězení může být odloučení matky od dětí.

alternative text

Provokatér (17/26)

Mnohé akce, které v padesátých letech vypadaly jako odboj proti komunistům, byly ve skutečnosti hrou tajné policie.