K tajemným rašeliništím, k ledovcovým jezerům i do hlubokých lesů vás zavede Tomáš Kočko (2011). Režie M. Petrov

Návraty k divočině – Šumava Národní park Šumava, to jsou rašeliniště, ledovcová jezera, vzácná zvířata i nekonečné, místy značně poškozené lesy. Od roku 1991, kdy byl vyhlášen, jsme o něm slyšeli mnohokrát. Jeho záchrana a přirozená obnova lesních ploch jsou častým tématem odborných debat i mediálních přestřelek.

Návraty k divočině – Šumava Putování Tomáše Kočka nám Šumavu představí v širším záběru. Nepřichází sem, aby stranil kterékoliv ze znesvářených skupin. Nechává na nás, abychom si svůj vztah k tomuto pásu země podél hranic s Německem a Rakouskem vytvořili sami. Naší úvaze nabízí významný soubor argumentů – jedinečnost luhů podél horního toku Vltavy, rašeliniště s mocností až 8 metrů do hloubky, rostliny, mezi nimiž se návštěvníci nejčastěji ptají na masožravé rostliny, výskyt tetřeva nebo rysa, jejichž pohyb sledují odborníci i prostřednictvím fotopastí umístěných jak na české, tak na německé straně. Tento národní park je se svými 690 km2 rozlohy největší v ČR. Návštěvníkům poskytne hodně zážitků i témat k zamyšlení.

Foto: Tomáš Kočko

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 ST AD
ŽánrDokument