Josef Pazderka
zahraniční zpravodaj ČT ve Varšavě

Josef Pazderka


Reportáže pro Horizont ČT24