Jak se hledá společná řeč mezi různými vyznáními? Rozhovor evangelického faráře Pavla Klineckého s hebraistou a hercem Jaroslavem Achabem Haidlerem je podnětným příkladem správné cesty k porozumění (2011). Režie J. Semschová

Do jaké míry si může porozumět evangelický farář s praktikujícím židem? Co mají společného? Bývalý ředitel ústeckého Činoherního studia a překladatel Achab Haidler je znalcem talmudu a tóry a ve svém volném čase se věnuje dokumentaci židovských hřbitovů. Kdysi ho zaujalo tajemství symbolů a nápisů na náhrobcích a náhrobky se staly jeho první učebnicí hebrejštiny. K víře v Boha ho ovšem přivedli Adventisté sedmého dne a k židovství konvertoval po silném zážitku z divadelního představení Pan Theodor Mundstock. V rozhovoru s Pavlem Klineckým se zamýšlí nad otázkami porozumění mezi různými náboženskými proudy a nad tím, jak žit s vnitřní morální autoritou, aby na smrtelném loži člověk obstál sám před sebou.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 ST