Dokument o tom, jak a proč odcházeli Češi do emigrace do Norska a také o novodobých přesídlencích z Česka, kteří v této bohaté zemi hledají pracovní uplatnění a jiný život

Dokument režiséra a kameramana Antonína Daňhela Přesídlenci přibližuje osudy českých emigrantů, kteří odešli v různých dobách z území dnešní ČR do Norska a dnes přinášejí norské společnosti pozitivní hodnoty.

Čeští krajané v nové vlasti uspěli mj. i proto, že jim lidé v jejich okolí pomohli - i proto jsou nyní ve své druhé vlasti vynikajícími a přijímanými lidmi a ve svém oboru uznávanými odborníky. Příběhy těchto lidí tvoří větší část dokumentárního vyprávění, v jehož konci jsou pro kontrast zaznamenány jiné osudy - příběhy cizinců, kteří odešli z domova, opustili rodinu, přátele a práci a přišli do České republiky, kde většinou narazili na odmítnutí.

Film vznikl jako součást většího evropského projektu, zaměřeného na rozvoj multikulturního prostředí a na zlepšení vnímání etnicky národnostně odlišných jednotlivců i skupin majoritní společností v té které zemi. Je zároveň příspěvkem ke zlepšení vztahů občanů České republiky k cizincům, neboť jak známo, Česko stále bojuje s problémem rasismu, xenofobie a předsudků hlavně proto, že desetiletí žila domácí společnost odtrženě od světa a tudíž i od odlišností, které přinášejí různé rasy, náboženství a etnika.

Napište nám