Někteří naši spoluobčané se snaží kultivovat místa, tedy vše co zbylo po vesnicích, městech, tvrzích a zámcích v bývalých Sudetech.

Dokument Davida Vondráčka přibližuje současný život ve třech oblastech bývalých Sudet, v Podyjí, v obci Děkov na Karlovarsku a okolí Domažlic. Tam všude žijí lidé, kteří mimoděk i cíleně objevují stopy po bývalých obyvatelích Sudet, kteří odtud byli po 2. světové válce vysídleni. Uprostřed lesů nacházejí ovocné stromy, které jsou známkou toho, že v těch místech bývaly osady a vesnice, obnovují základy stavení srovnaných po válce se zemí. Hledají v sousedním Německu potomky odsunutých Němců, znovu vysazují zaniklé sady, v knihách připomínají historii oněch míst a snaží se obnovit kontinuitu civilizace a každodenního života tam, kde sami našli nový domov.

Napište nám