Festivalové minuty MTF Zlatá Praha 2000

Postřehy, rozhovory a ukázky z festivalových pořadů. Provází V. Hudeček