Originální výpověď výtvarníka Zdeňka Mézla, používajícího osobitý styl dřevorytu

Dílo Zdeňka Mézla je výjimečné v dimenzích české grafické tvorby, ale těžko najde obdoby i v současné grafice světové. Tento výtvarník dokonale ovládl materiál i techniku dřevorytu a ve svých grafických listech a ilustracích uplatňuje svůj smysl pro vyjádření děje i pro detaily. Jeho pohled na svět je úsměvný, ironický. Ilustroval mnoho knih, po svém ztváril například antické báje, Ezopovy bajky, Dantovo Peklo. Vytvářel poštovní známky, grafické listy, obrazy a plastiky. V dokumentu Pavly Slancové uvidíme nejen ukázky z jeho děl, ale poslechneme si i jeho svérázné životní názory.

Napište nám