Filmové dopisy z velkoměsta i nedotčeného ráje o kontrastech civilizace a přírody (1999)

Vancouver je hlavním městem kanadské Britské Kolumbie. Leží na stejné rovnoběžce jako Londýn či Praha. Díky teplému proudu je jeho podnebí poněkud odlišné – zimy jsou mírnější než kyjevské, léta deštivější než v Londýně. Vancouver označuje dvě lokality: město a ostrov.

Pobřeží Britské Kolumbie bylo osídleno před více než 10 000 lety. Tyto původní kultury jsou nazývány „marpole people“. Po osidlování Kanady stála na místě Vancouveru osada Granville. Založili ji dělníci Kanadské pacifické železnice. V roce 1884 bylo rozhodnuto o založení nového města poblíž. William van Horne byl generálním manažerem společnosti. Ten narazil na místa, kde dnes leží Vancouverský Stanley Park. Jméno nového města mělo připomínat britského navigátora: George Vancouvera. Bohužel ještě týž rok City of Vancouver vyhořel. Zahynulo 28 lidí a dalších 3 000 usídlenců bylo bez přístřeší.

Město Vancouver a jeho přístav leží v ústí řeky Fraser. Nejdříve toto území deklarovali Španělé, po nich Britové. Vancouver má asi 600 000 obyvatel. Vzhledem k jeho historii je toto město směsicí národů a národností. Díky kanadským imigračním zákonům je zde i početná česká menšina.

Vancouver je jedním z nejnavštěvovanějších měst. Lyžařské celoroční terény jsou necelých 30 minut od centra města. Vancouver je městem, které se dynamicky rozrůstá. Vancouver není jen místem k rekreaci. Je také kulturním centrem pobřeží, v mnohém ovlivnilo celý svět. Na zdejší Univerzitě Simona Frasera studoval Terry Fox. Jeho jméno je synonymem boje s rakovinou. Místní hvězdou pop-music je Bryan Adams. Vancouver se stal hlavním městem ochrany životního prostředí. V unitářském kostele založili tři mladíci organizaci: Do not make a waves comitee – „Výbor pro nepruzení“. Tato organizace se proslavila po celém světě a pod novým názvem Greenpeace odvedla nesmírný kus práce.

Ve Vancouveru je všechno na jedné hromadě. Moře, velehory, centrum města. Děti si hrají v parku, rodiče popíjejí na lavičkách kávu. Jediný, kdo nosí deštník, jsou Japonky. Vancouver je trochu turistické město. Ale za městem je to jiné.

Vancouverský ostrov vznikl pohyby pevninských ker. Je velký asi jako polovina České republiky. Chvíli tu prší, pak svítí slunce a hned zase prší. První, kdo projel kolem Vancouver Island, byl James Cook v roce 1779. Považoval jej však za pevninské pobřeží a nezanesl do map. Vancouver Island představuje nejzápadnější část Kanady. Většina lidí se zde živí rybolovem a zpracováním dřeva. Vancouver Island byl vždy místem extrémů. Hojnost ryb a dřeva, výkyvy počasí. Silnice přivezla pokrok, civilizaci. Zároveň zcela narušila život původního obyvatelstva. Potkat zde dnes domorodce je nemožné. Velká část pobřeží Vancouver Island byla prohlášena národním parkem.

Stopáž28 minut
Rok výroby 1999
 ST AD
ŽánrDokument