Přímý přenos koncertu a slavnostního předání cen z Velkého sálu Paláce Žofín v Praze. Skladby B. Martinů, P. Crestona, A. Chačaturjana, A. Vivaldiho, G. Tartiniho, G. P. Telemanna a L. Bernsteina hraje Orchestr Europera. Sólisté: V. Hudeček – housle, M. Zvolánek – trubka, Š. Veselý – marimba a P. Tesařová – housle. Diriguje M. Krejčí. Večerem provází J. Novotná. Režie A. Rezek

Hudba spojuje národy a v případě EUROPERY to platí doslova. Třínárodnostní projekt sdružuje více než 200 hudebně nadaných mladých muzikantů z Německa, Polska a České republiky. Tvoří ho symfonický orchestr, pěvecký sbor a menší komorní soubory. Byl založen roku 1992 tehdejším ředitelem divadla v Görlitz, profesorem Wolf-Dieterem Ludwigem. Slovo „europera“ bylo vytvořeno ze spojení slov europa (Evropa) a opera. Uměleckým vedoucím tohoto hudebního tělesa je od roku 2004 Miloš Krejčí, pod jehož vedením vzbudil orchestr pozornost při mnoha příležitostech, např. 1. května 2004 v Žitavě – při oslavách vstupu Polska a České republiky do Evropské Unie, v Královské hudební akademii v Bruselu, na mezinárodních hudebních festivalech v Anglii, Francii a Itálii, či během koncertních vystoupení v pražském Rudolfinu, v sále rozhlasu ve Wrocławi a v lipském Gewandhausu. Na dnešním koncertě mladí muzikanti doprovodí nejen své mimořádně nadané vrstevníky, ale i světově proslulého, charismatického houslistu Václava Hudečka a vynikajícího českého trumpetistu Marka Zvolánka.

Stopáž58 minut
Rok výroby 2010
 L
ŽánrHudba