Paní učitelka Jarmila

Klikněte pro větší obrázek Dlouhodobě se specializuje na výchovu a vzdělávání dětí ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí. Absolvovala na toto téma řadu seminářů, stáží, přednášek a studijních pobytů. Byla to ona, kdo svoji dceru Kamilu, která se věnuje dokumentaristice, upozornil na děti z 2.B a tím odstartovala vznik projektu Ptáčata.

  • 2003–2006: mezinárodní výcvikový program s akreditací „Poradenství a psychoterapie C. R. Rogerse“
  • 2002–2004: mezinárodní výcvikový program s akreditací „Program instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina“ – zaměření na rozvoj kognitivních schopností dětí školního věku
  • 1999: stáž v Brixenu na kurzech prof. Hellbruga pro model Montessori School
  • 1997–1999: účast na kurzech „Drama act teaching“ pořádané Britskou radou
  • 1998: účast na programech Daltonské asociace, stáž na daltonské škole v Utrechtu
  • 1996: stipendium – Eisenhower Exchanges Multination Program v USA – „Inclusion model for children with disabilities in elementary school education“
  • 1990–1992: kurz romského jazyka a romské kultury v Akademii J.A Komenského
  • 1992: stáž na školách v Hirshalsu (Dánsko), účast na konferenci „Catch the Future“ o vzdělávání v Evropských zemích