S geologem a spisovatelem Václavem Cílkem v krajině, která lidskou činností ubývá a stává se opuštěnou (2011). Režie A. Lederer

Domov nemá jen podobu útulně zabydlené krajiny. I vylidněné a zároveň člověkem přetvořené oblasti podávají svědectví o naší národní minulosti a současnosti. Trasa dnešního putování nebude dlouhá: odehraje se na Tetíně a v jeho bezprostředním okolí. Dokážeme si uvědomit význam údolí Berounky s kaňonem, který vytvářela? Tedy kromě archeologické a historické hodnoty tohoto místa? Václav Cílek vstoupil v atmosféře podzimních pastelových barev do zarůstajícího kruhového lomu u Tetína s úvahami o zrcadlení a metafoře v krajině a člověku jako hlavním erozním činiteli. Podzim jako by dokázal na chvíli vrátit barvu i odcházející krajině: krajině, která ubývá… Mizení a vršení. Mizet lze přece také přibýváním. Umělé kopce v rovinách, zarůstající haldy… Splyne jednou lom s přírodou, splyne s národní symbolickou krajinou Tetína? A co s jizvami v krajině? Obdařují pouze krajinu novou absurdní estetikou opuštěnosti?

Stopáž17 minut
Rok výroby 2011
 ST