S Václavem Cílkem o impozantním rozkladu paměti i nástupu novozámecké kultury v krajinném rámci Polabí (2011). Režie A. Lederer

Geolog a spisovatel Václav Cílek se opět vrací do Polabí, kam jsme ho provázeli při putování mizejícími místy domova již několikrát. Tentokrát se přesuneme od poustevníků a labyrintů k osudu některých polabských zámků, abychom se při porovnávání „starozámecké“ a „novozámecké“ kultury dotkli symbiózy zámků s krajinou a posoudili fenomén divadelnosti památek, která mnohdy skýtá jedinou šanci na přežití. Mění se význam nevšedních míst jejich spektakularizací? V Polabí se ale zastavíme také u tvrze a gotického kostela ve Vyšehořovicích, abychom zažili mnohovrstevnatost a bohatství památek ponechaných svému osudu. I jejich prostřednictvím lze totiž najít způsob, jak se spojit s minulostí a načerpat kus mýtu či historie.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2011
 ST