Cyklus dokumentů, v němž přední čeští výtvarníci reflektují svůj pohled na svět výtvarného umění a vlastní místo v něm. Režie P. Skala

Tomas Rajlich studoval na pražské AVU u prof. J. Laudy a K. Hladíka. Jako výtvarník se prosadil v polovině šedesátých let v klubu Konkretistů. Tady mohl uplatnit nové konceptuální přístupy i svůj radikální tvůrčí postoj. Rajlich eliminoval jakoukoliv figuraci a začal své životní dílo obrazových struktur. Jeho uchopení protikladu struktury a textury obrazu je tak zásadní, že jeho díla jsou přijímána jako principiální podoby abstraktního obrazu. Rajlichovo dílo je pokusem zakotvit jazyk výtvarného umění v čemsi podstatnějším než jsou proměny vkusu a osudů stylů výtvarného umění. T. Rajlich patří k významným představitelům abstraktního malířství evropského výtvarného umění.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST
ŽánrDokument