Portrét českého výtvarníka, grafika a významné osobnosti neoficiální kultury v období normalizace, který v těchto dnech slaví 70. narozeniny (2010). Režie P. Skala

Konfese Josky Skalníka přináší do diskusí o našem kulturním životě pohled výtvarníka, jehož tvorba a činnost byly u důležitých událostí rozpadu jednoho politického systému, totalitního systému komunistické moci a u vzniku či obnovy otevřeného systému demokratické společnosti. Od žádného jiného výtvarníka veřejnost neočekává osobní vyznání tak jako od Josky Skalníka.

Jako začínající výtvarník se dostal do prostředí alternativního divadla, které bylo komunistickým režimem ostře sledované. Jaká kritéria mohla a měla přijmout jeho výtvarná tvorba? Měla být jen estetickým doplňkem divadelních tvůrčích aktivit? V případě Činoherního klubu, kde Skalníkova tvorba roku 1977 začíná, se jednalo o jedno z tvůrčích středisek, kde umění a politika měly k sobě blízko a každá tvůrčí práce měla politické významy. To dobře věděl bývalý režim, který ovšem nebyl schopen rozhodnout, zda je lepší divadlo zrušit, nebo se pokusit nad ním získat kontrolu. Joska Skalník zde získával i ztrácel, mohl vracet výtvarnému umění jeho vlastní podobu, jeho samostatnost, zapadající do prostředí dramatických umění jako svébytný fakt, ale byl také tímto prostředím vtahován do oblasti vzdalující se ověřeným hodnotám a úkolům jasně definovaného výtvarného umění.

Jeho vyznání je proto důležité, neboť jeho tvůrčí cesta šla s novými příležitostmi nacházejícími se mezi tvůrčími disciplinami, podobně jako jeho osud se odvíjel mezi historickými událostmi doby rozpadajícího se komunistického režimu a událostmi doby usilující o svobodu a demokracii. Nezapomenutelný se Skalník stal spoluprací s Anetou Fárovou na přípravách výstav v Činoherním klubu, spoluúčastí na programu Junior Klubu na Chmelnici, spoluprací s Cyrilem Turbou při založení divadelní společnosti Alfred. Po uvěznění v roce 1986 jeho čas přišel v době Sametové revoluce. Byl spoluzakladatelem Občanského fóra a Nezávislého parlamentu kultury, aby se nakonec stal členem kolegia prezidenta republiky, Václava Havla.

Tomáš Vlček

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 ST
ŽánrDokument