Vánoční promluva patriarchy Tomáše Butty

Dva vánoční obrazy

Z Nazaretu do Betléma – od zaslíbení k naplnění.

VIII. patriarcha Církve československé husitské ThDr. Tomáš Butta Th.D. si pro vánoční promluvu vybral dva příběhy z Bible, které se Vánoc dotýkají.

Prvním je zvěstování příchodu Krista a reakce izraelské dívky Marie na slovo zaslíbení a druhým jsou složité životní podmínky, do kterých se nezaviněně dostali Josef s Marií v Betlémě.

Stopáž7 minut
Rok výroby 2010
 P ST