Pátrání po nevyjasněných záhadách v životě básníka Karla Hynka Máchy

Ikona českého romantismu Karel Hynek Mácha prožil plný, leč krátký život. Mnohé mýty a spekulace učinily z básníkova osudu fascinující příběh obestřený tajemstvím. Cílem dokumentárního filmu, natočeného roku 2010 ke dvoustému výročí narození básníka, je vydat se na pouť jeho životem a přinést nové poznatky, osvětlit ty málo známé a odpovědět na otázky: Jaké byly povahové rysy Karla Hynka Máchy? Jak vypadala jeho tvář? A proč byly stěžejní momenty jeho života překrucovány či dokonce tajeny?

Máchův odkaz je tak silný, že má své místo i v 21. století. Využití moderních technologií našeho věku nám v poodhalení Máchova tajemství nabízí nespornou pomoc. Především básníkova skutečná podoba je dosud velkým tajemstvím. V minulosti proběhly pokusy o vytvoření portrétu pomocí sochařské modelace. V současné době však lze nejnovějšími kriminalistickými metodami počítačově rekonstruovat jeho tvář a porovnat ji s různými podobami považovanými již tradičně za obraz básníka. S rozborem Máchova rukopisu přichází také grafolog, jenž může lépe osvětlit jeho bouřlivý vztah s dívkou Lori. Antropologický průzkum Máchovy lebky potvrzuje vážné zranění z dětství a moderní lékařská věda zcela vyvrací tradované příčiny jeho smrti. Tvůrci se v pořadu dotkli i snad největšího tajemství Máchova života, které by zásadně rozšířilo jím započatý rodokmen.

Napište nám