Jak se chovat k postiženým lidem? Vzdělávací cyklus o tom, jak účinně pomáhat (2010). Režie M. Mahdal

Rozšiřování informací o světě hluchoslepých. Účastníme se několika aktivit, které hluchoslepí pořádají. Nejzajímavější je divadelní představení, v němž hluchoslepí zpívají, tancují a hrají – muzikál „O kůzlátkách“. Poslechneme si báseň, která vyhrála soutěž v literární činnosti hluchoslepých. Budeme sledovat, jak hluchoslepý průvodce provází v jeskyni Blanických rytířů. Naučíme se prostřednictvím průvodkyně Martiny, jak pomáhat hluchoslepému při orientaci u stolu při jídle v restauraci.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2009
 ST