Jeden společný svět

Vzdělávací cyklus, který by měl nejširší veřejnost instruovat, jak se chovat k postiženým lidem