Úvod » Ve stopách doby » 2005

Hurikán Katrina zpustošil město New Orleans

(2005)

Město New Orleans ležící na jihu Spojených států amerických ve státě Louisiana mělo v roce 2005 více než milion obyvatel, mezi nimiž dominovali především černoši. Proslulo jako lokalita s neopakovatelnou atmosférou a rozvinutým turistickým ruchem. Právě na konci srpna roku 2005 jeho život však poznamenala obrovská živelná katastrofa. Hurikán Katrina pustošící značnou část americkému jihu se vyznačoval obrovskou rychlostí větru, která na moři dosahovala až 280 kilometrů v hodině, na pevnině pak asi 250 kilometrů za hodinu. Hurikán právě u New Orleans způsobil protržení ochranných hrází na řece Mississippi a voda zatopila celé čtvrtě města, zejména v jeho chudší části. Navíc selhaly i některé odvodňovací kanály. Zkázu ještě dovršoval mimořádně silný vítr, který roztříštil prakticky všechna nezajištěná okna a roznesl po celém městě odpad. I když díky předchozí nepovinné evakuaci New Orleans opustilo včas 80 procent jeho obyvatel, došlo k obrovským škodám a ztrátám na životech opět hlavně mezi chudým černošským obyvatelstvem. Celkový počet lidských obětí se pohyboval kolem 1500. Po opadnutí vody navíc začaly v troskách řádit silné černošské gangy, které dokázal vytlačit až tvrdý zásah ozbrojených složek. Stávající americký prezident George W. Bush nezareagoval dostatečně rychle a do značné míry selhala i místní samospráva. Situaci komplikoval fakt, že v chudinských čtvrtích žil těžko odhadnutelný počet lidí a tak nebylo snadné zjistit jejich ztrátu. Prezident Bush pod tlakem kritiky slíbil regionu celkem 116 milionů dolarů z federálních rezerv. Jenže jeho oponenti později upozornili, že peníze byly čerpány jen velice pomalu a navíc většina z nich putovala do mnohem méně zasažených bělošských luxusních čtvrtí. V každém případě se New Orleans a jeho aglomerace dosud z katastrofy plně nevzpamatoval a řada objektů zůstala opuštěna. Jejich majitelé a nájemníci, pokud katastrofu přežili, se radši usídlili jinde ve Spojených státech amerických. Řádění hurikánu Katrina velmi intenzivně vnímali i občané České republiky. Byly to teprve tři roky od chvíle, kdy se Českou republikou od jihu k severu prohnala mohutná zátopová vlna, takže si řada občanů dokázala živě představit, jakou spoušť dokáže vodní živel napáchat. Události, U-2005-08-30; Události, komentáře, UK-2005-08-31; ČT