Úvod » Ve stopách doby » 2000

V České televizi došlo v prosinci k ostré krizi

(2000)

V České televizi docházelo na konci dvacátého století k častým výměnám na pozici generálního ředitele. Po odvolání Jakuba Puchalského byl na tento post jmenován Dušan Chmelíček. Příliš se však ve funkci neohřál – již po deseti měsících ho 12. prosince 2000 Rada České televize zase pozice zbavila. Toto rozhodnutí však vyvolalo velké pozdvižení v občanské společnosti. Různá sdružení protestovala a založila iniciativu Česká televize – věc veřejná. Již 20. prosince zvolila Rada České televize nového generálního ředitele Jiřího Hodače. Proti němu se však postavila naprostá většina pracovníků Zpravodajství, kteří zformovali Krizový výbor zaměstnanců ČT. Ten vyzval Hodače, aby funkci nepřebíral a od Rady ČT požadoval, aby jmenování zrušila a sama poté rezignovala. K tomu však nedošlo a Hodač se formálně ujal funkce. Ředitelkou zpravodajství jmenoval dřívější moderátorku pořadu „21“ Janu Bobošíkovou, kterou však vzbouření zaměstnanci televize odmítli uznat. Protestující redaktoři obsadili prostory zpravodajského velína, ředitel Hodač naopak najal bezpečnostní agenturu, aby blokovala vstup do prostor zpravodajství. Bobošíková s malým týmem spolupracovníků vstoupila do vysílání České televize prostřednictvím signálu z prostor TV Nova a provizorně připravila sváteční Události. Zpravodajství připravované původním týmem mohli sledovat pouze diváci se satelitním nebo kabelovým příjmem. Tato dualita trvala až do 9. ledna. Bobošíková se 25. prosince pokusila předat výpovědi některým demonstrujícím zpravodajům, což se jí však nepodařilo. Pouze situace se ještě dále přiostřila. J. Hodače k rezignaci vyzval i tehdejší sociálnědemokratický ministr kultury Pavel Dostál a přímo na Kavčí hory dorazila skupina poslanců Čtyřkoalice včetně bývalého ministra vnitra Jana Rumla, která tak chtěla zabránit, aby mohli být protestující redaktoři vyvedeni z budovy násilím. K 1. lednu se protesty přeměnili na regulérní stávku vedenou odbory České televize. Na stranu vzbouřeného zpravodajství se přidala i např. Mezinárodní federace novinářů, ale hlavně obě komory Parlamentu ČR, které jako viníky krize označili Jiřího Hodače a dosavadní Radu České televize. J. Hodač se 4. ledna zhroutil a pověřil vedením televize Věru Valterovou. Poslanecká sněmovna v polovině ledna odvolala dosavadní Radu ČT a zároveň výrazně změnila zákon o České televizi. Věru Valterovou nahradil 9. února Jiří Balvín, který však vydržel v čele České televize pouze do listopadu roku 2002. Události, U-2000-12-25; Tady a teď, X-2000-12-27, X-2000-12-28; ČT