Úvod » Ve stopách doby » 1998

Jednohodinové výstražné stávky státních zaměstnanců se zúčastnilo údajně kolem 800 000 lidí

(1998)

Úsporné škrty se v roce 1997 dotkly především zaměstnanců ve státním a veřejném sektoru. Představy mnoha z nich o postupném, ale setrvalém růstu platů i celkové životní úrovně po dramatickém propadu na počátku devadesátých let vzaly za své. V troskách se ocitl také dosud panující sociální smír. V politické oblasti podporovala požadavky odborů především sociální demokracie, která v roce 1998 pilně zbrojila na předčasné volby, po nichž hodlala slovy svého předsedy Miloše Zemana „vstoupit do Strakovky (Strakovy akademie – sídla předsednictva vlády) hlavním vchodem“. Proto právě sociálním demokratům přišla vhod stávka státních zaměstnanců, vyhlášená jen krátce před samotnými volbami. Odbory tímto krokem protestovaly proti rozhodnutí předchozí vlády Václava Klause odmítnout požadované zvýšení platů kvůli úsporám státního rozpočtu. Premiér přechodné vlády Josef Tošovský se sice konání stávky pokusil odvrátit, stejně jako patrně nejvlivnější osobnost tehdejší politické scény předseda lidovců Josef Lux, ale neuspěl. Na počátku června stávka proběhla a zúčastnili se jí mnozí státní zaměstnanci, učitelé, úředníci apod. Způsobila problémy i v dopravě, protože se přidali silničáři, kteří zpomalovali provoz na jednotlivých komunikacích. Údaje o počtu účastníků stávky se liší – odbory tvrdily, že se jí zúčastnilo celkem 800 tisíc lidí, jiné prameny hovoří o půl miliónu. V každém případě se však podobně jako u mohutné demonstrace v předchozím roce jednalo o výrazný úspěch odborářů, který signalizoval dramatický pokles ochoty k „utahování si opasků“ ve srovnání s první polovinou devadesátých let. Podle některých politiků stávka jen necelých čtrnáct dní před mimořádnými parlamentními volbami významně přispěla k pozdějšímu vítězství sociální demokracie. Jenže výrazný vzestup její popularity byl patrný už ve volbách v roce 1996 a její úspěch v roce 1998 nakonec nebyl tak dramatický, jak se původně očekávalo. Rozhodně se jí nepodařilo smést z politické scény rozhodné oponenty stávky státních zaměstnanců, především Občanskou demokratickou stranu. Státní zaměstnanci se splnění svých požadavků dočkali spíše v delším časovém horizontu – zotavující se hospodářství umožnilo postupný růst platů i přehodnocení některých tvrdých škrtů z roku 1997. Události, U-1998-06-08; ČT