Úvod » Ve stopách doby » 1997

Ničivé povodně na Moravě zpustošily mj. obec Troubky, kde zahynulo 9 lidí

(1997)

Z našich seriálových hrdinů je nejvíce spojen s Moravou Hynek, který odtamtud pochází. Jen si vzpomeňme, jak ho jeho kolegové z Československé televize včetně Josefa byli navštívit. V první polovině července ovšem Moravu a Slezsko zasáhlo mohutné přírodní neštěstí, které si vyžádalo desítky lidských obětí. Jeho příčinou se stala velká tlaková níže, která přinesla dlouhodobé a mimořádně intenzivní srážky, trvající několik dní. Během nich na některých místech napadla více než polovina celoročního úhrnu a tak se nelze divit, že se rozvodnily dvě velké řeky – Morava a Odra i se svými přítoky a začaly pustošit své okolí. Česká republiky na podobnou katastrofu nebyla vůbec připravena, neexistovaly protipovodňové řády ani výstražné systémy. Navíc se ukázalo, že často nebyly dodržovány bezpečnostní předpisy a řada koryt řek a potoků se nacházela ve velmi zanedbaném stavu. Voda pronikala do lidských obydlí i do průmyslových podniků, přerušovala komunikace a ničila infrastrukturu. Pod hladinou se ocitly části měst jako Ostrava, Opava, Otrokovice, Přerov či Olomouc. Například v Otrokovicích záplavy nejenom ochromily tamější továrnu na výrobu pneumatik, ale tvrdě zasáhly i obytné čtvrti, včetně pověstného Baťova. Tři týdny trvající potopa nakonec vedle k naprosté změně vzhledu značné části tohoto města ve Zlínském kraji. Vyřazeny byly za povodní i klíčové železniční uzly na Moravě jako Přerov a Olomouc. Symbolem povodní a jejich ničivé síly se však stala velká hanácká obec na Přerovsku ležící na soutoku Moravy a Bečvy – Troubky. I u ní naprosto selhal výstražný systém a povodeň zdejší občany zastihla prakticky nepřipravené. Voda navíc překvapivě nepřišla z Bečvy, ale od zatopeného Přerova. Následky záplavy v Troubkách byly skutečně tragické. Zničeno bylo 150 domů, ale především přišlo o život 9 lidí. Záběry ze zpustošeného území šokovaly nejenom televizní diváky, ale i nejvyšší státní představitele, kteří se do postižených regionů vypravili. Při záchranných pracích se vedle hasičů osvědčila také česká armáda, která tak v očích veřejnosti výrazně zvýšila svůj kredit. Katastrofa také vyvolala obrovskou vlnu solidarity s postiženými. Na povodňové konto připutovala neuvěřitelná suma 800 miliónů korun, lidé ovšem věnovali na pomoc i velkou přímou materiální pomoc, především čistící a hygienické prostředky. Povodně jasně ukázaly nutnost vypracování důkladných protipovodňových řádů a účinného systému výstrahy. Vedla také k vybudování různých protipovodňových zábran. I když samotným záplavám tato opatření pochopitelně zabránit nemohla, přispěla alespoň k tomu, že další obří povodeň v roce 2002 už nestála tolik lidských životů. Večerník, V-1997-07-14; ČT