Úvod » Ve stopách doby » 1991

Byl přijat tzv. lustrační zákon

(1991)