Úvod » Ve stopách doby » 1989

Došlo ke svatořečení Anežky České

(1989)

Koncem osmdesátých let o sobě dávala stále více vědět masa katolických věřících a i režim ji musel respektovat. Velkou událostí se pro ně stalo svatořečení Anežky České, ke kterému došlo ve Vatikánu 12. listopadu 1989, tedy opravdu jen pár dní před zásadním politickým zvratem. Svatořečení se vedle spousty poutníků účastnil třeba i pražský arcibiskup František Tomášek. V čele oficiální delegace stál český ministr kultury Milan Kymlička, který kanonizaci vnímal především jako vhodnou předehru k jednání mezi Československem a Vatikánem, které bylo zahájeno hned další den. Průběh obřadů ve Vatikáně přenášela na druhém programu i Československá televize, takže ho mohli sledovat i hrdinové našeho seriálu. Hned poté se ovšem vysílaly v televizi přímé vstupy z celostátní konference Socialistického svazu mládeže, a tak měli diváci zajímavou možnost srovnání. Slavnostní bohoslužba poděkování za svatořečení dcery z rodu Přemyslovců proběhla ve Svatovítském chrámu v rozbouřené Praze 25. listopadu 1989. Její celebrující arcibiskup pražský, kardinál František Tomášek při ní dal jasně najevo, komu patří sympatie církve v probíhajícím celospolečenském sporu, když prohlásil: „V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa!“ Anežka Česká žijící ve 13. století se tak neodmyslitelně spojila i s převratnými okamžiky moderních československých dějin.Televizní noviny, TN-1989-11-12; ČST