Úvod » Ve stopách doby » 1983

Prahu navštívil na pozvání Gustáva Husáka Erich Honecker

(1983)

Vůdcové zemí sovětského bloku se spolu setkávali často a rádi. Obvykle si spolu podle dobového tisku „vyměnili názory na aktuální problémy současného vývoje na světě a v mezinárodním komunistickém a dělnickém hnutí“ a jejich jednání vždy proběhlo „v ovzduší přátelství a porozumění“. Taky si vzájemně vyměnili různé řády. Většině občanů to bylo lhostejné, snad s výjimkou školní mládeže, která případně musela dělat „přátelskému setkání“ stafáž. Přesně tohoto druhu byla i jednodenní návštěva východoněmeckého šéfa Ericha Honneckera v druhé polovině října roku 1983. Z jeho jednání s Gustávem Husákem sice vyšlo komuniké, v plném znění otištěné denníkem Rudé právo, obsahovalo ale jen vcelku běžné fráze. Vedle vyjádření k různým mezinárodněpolitickým otázkám se v něm psalo hodně o vzájemné hospodářské spolupráci obou států, které k sobě měly svou úrovní v rámci sovětského bloku velmi blízko. Mimo jiné byla v komuniké zmíněna potřeba rozvoje spolupráce při výrobě zábavní elektroniky (magnetofonů, videotechniky aj.). Za zmínku snad stálo pak už jen to předání řádu – jednalo se o řád Karla Marxe, který byl Gustávu Husákovi udělen k jeho sedmdesátým narozeninám.Televizní noviny, TN-1983-10-24; ČST