Úvod » Ve stopách doby » 1983

Došlo k americké invazi na karibský ostrov Grenada

(1983)

Začátkem října přijel do Československa „předseda politického byra strany Nové hnutí JEWEL a předseda vláda Grenady“ Maurice Bishop. Grenada od převratu v roce 1979 tíhla silně doleva a v zemi působili četní kubánští poradci. I proto byl Maurice Bishop považován za velmi žádoucího partnera pro jednání. Grenada se jevila jako strategicky zajímavé místo a její zapojení do sovětského bloku by mohlo znamenat výrazné posílení pozic Sovětského svazu v Karibiku. I proto byl Maurice Bishop přijat s větší pompou, než jaká se dala očekávat u návštěvy premiéra z chudé a malé zemičky. Již na letišti ho přivítal tehdejší československý premiér Lubomír Štrougal a stranický deník Rudé právo o pobytu a jednání Maurice Bishopa přinášelo rozsáhlé zpravodajské zprávy. Premiéra Grenady přijal později i generální tajemník ÚV KSČ a prezident Gustáv Husák. Bishop se svými spolupracovníky navštívil také Východočeský kraj a v průběhu jednání došlo k podpisu několika dohoda, které měly významně zvýšit obchodní výměnu mezi Grenadou a Československem. Z karibského ostrova chtěli představitelé středoevropského státu získat především koření a na trhu stále chybějící jižní ovoce. Vše ale dopadlo úplně jinak. Návštěva Prahy Bishopovi nepřinesla zrovna štěstí. Zhruba čtrnáct dní po svém návratu byl totiž v rámci bojů mezi jednotlivými frakcemi jeho strany svržen a po několika dnech došlo i k jeho popravě. Moci se chopila Vojenská rada v čele s dosavadním ministrem výstavby a veřejných služeb generálem Hudsonem Austinem. Situace využily Spojené státy, které na základě žádosti generálního guvernéra a některých okolních států východního Karibiku pod záminkou ochrany studentů na univerzitě v grenadském hlavním městě Saint George's podnikly na ostrov invazi. Při ní zatkly představitele grenadské vlády i v zemi působící kubánské poradce a navrátily moc do rukou britského generálního guvernéra. Po vytvoření nové proamerické vlády v prosinci 1984 se pak ozbrojené síly USA stáhly. Pro československé představitele byl blamáží už pád Maurice Bishopa, který byl krátce před svým svržením tak honosně vítán. Samotná invaze pak oficiální propagandě posloužila jako hmatatelný doklad amerického imperialismu, který nerespektuje suverenitu jiných zemí. O paralelách s rokem 1968 v Československu se však cudně mlčelo.Kronika našeho života 1983; Televizní noviny, TN-1983-10-25; 24 hodin ve světě, 24H-1983-10-25; ČST