Úvod » Ve stopách doby » 1981

V Polsku byl vyhlášen výjimečný stav

(1981)

Hospodářská situace v Polsku se v roce 1981 nadále výrazně zhoršovala, výroba klesala, životní náklady prudce rostly a maso bylo možné koupit jen v soukromých obchodech za vysoké ceny. O realizaci ekonomické reformy spolu zápolili představitelé Solidarity se zástupci PSDS a státu. Mezi regionálními lídry Solidarity sílil radikalismus a hnutí do určité míry ztrácelo dosud obrovskou podporu. Zemí zmítala vlna nepokojů a stávek a vyhlídky na celospolečenskou dohodu se jevily velmi chabé. S existujícím stavem celospolečenské situace se nechtěly smířit ani představitelé Sovětského svazu a zemí východního bloku, které začaly se vší vážností připravovat invazi podobnou vpádu do Československa v srpnu 1968. Ale mezinárodní politická situace se v té době již zásadně změnila a nebylo vůbec jisté, že by porušení suverenity Polska proběhlo tak klidně jako v roce 1968. Počítat se dalo i s tužším odporem lidí v zemi, která nikdy nebyla Rusům zrovna nakloněna a kde měla obrovskou moc nezávislá odborová organizace Solidarita. Nakonec se vedení PSDS rozhodlo situaci řešit za pomoci vlastních represivních sil. V noci ze soboty na neděli 13. prosince proběhla schůze státní rady, která schválila dekrety o výjimečném stavu. Jednotky ministerstva vnitra ve spojení s armádou pak obsadily televizi a rozhlas a přerušily telekomunikační spojení uvnitř země i do zahraničí. Zároveň speciální jednotky obklíčily hotely, kde nocovali představitelé Solidarity, rokující v Gdaňsku. Řada osob byla internována a moc v zemi převzala Vojenská rada národní záchrany v čele s generálem Wojciech Jaruzelski. Do konce roku pak bylo za použití všech represivních prostředků zlomeno stávkové hnutí. Situace se však příliš neuklidnila a již v lednu příštího roku vypukla další vlna stávek a demonstrací, kterou se podařilo likvidovat až na podzim. Do starých kolejí se již poměry v Polsku nevrátily nikdy a po nástupu Michaila Gorbačova a zahájení politiky uvolňování mezinárodního napětí opět konflikty mezi opozicí a režimem propukly naplno. Vyústily v jednání u kulatého stolu a ve volby v červnu 1989, kde byla PSDS drtivě poražena Solidaritou.TN-1981-12-13; Kronika našeho života 1981; ČST; Krátký film