Úvod » Ve stopách doby » 1981

Pražská ZOO oslavila půlstoletí existence

(1981)

Pražská zoologická zahrada se nerodila lehce. Přestože první pokusy o její založení sahaly poměrně hluboko do devatenáctého století, skutečně intenzivní přípravy byly zahájeny až po vzniku samostatného Československa. V roce 1922 věnoval velkostatkář Svoboda pro účely zoologické zahrady pozemky v Tróji a v následujícím roku byl ministerstvem školství vyzván středoškolský profesor Jiří Janda, aby zahájil přípravné práce na zřízení zoologické zahrady. Ani pak však neměla nová pražská atrakce vyhráno. Její budování se vleklo ještě mnoho let. V roce 1926 bylo založeno Hospodářské, nákupní a stavební družstvo Zoologická zahrada, jehož předsedou se stal již dříve zmíněný Jiří Janda. V následujících letech byli získáni první živočichové včetně proslulé lvice Šárky, která však z důvodu chybějící vhodné ubikace žila přímo v trojské vile Jiřího Jandy. Neustále se nedostávalo především potřebných finančních prostředků. Jak vyprávěl jeden dobový vtip – s tou zoologickou zahradou bylo všechno v suchu, všechna zvířata byla zajištěna, chyběl jenom pincgavský vůl – který by to všechno zaplatil. Nakonec se však podařilo všechno překonat a 28. září 1931 mohlo být „staveniště zoologické zahrady“ zpřístupněno veřejnosti. Zvířat rychle přibývalo a rostl i zájem návštěvníků. Jiří Janda zemřel náhle v srpnu 1938. Nicméně i léta okupace se podařilo pražské ZOO úspěšně přežít, i když její areál v roce 1941 zasáhla povodeň. Na počátku padesátých let přestala být zoologická zahrada družstvem a jako státní podnik byla přímo podřízena Ústřednímu národnímu výboru hlavního města Prahy. V roce 1959 se stal ředitelem pražské ZOO Zdeněk Veselovský, který ji vedl dalších třicet let. Jednalo se o špičkového zoologa, který získal pražské zoo celosvětový respekt. I proto mohla oslava půlstoletí její existence proběhnout ve znamení hrdé rekapitulace dosažených úspěchů. Jen snad trochu prof. Veselovský zalitoval, že oslavu podobně jako deset let před tím nedoprovázelo zasedání konference Mezinárodní unie ředitelů zoologických zahrad.ČSFT 1981/52; Krátký film