Úvod » Ve stopách doby » 1977

Na pražském sídlišti Ďáblice bylo otevřeno kino Moskva

(1977)

Velkým problémem u sídlišť bývala tzv. občanská vybavenost, tedy budovy škol, obchodů, kulturních zařízení apod. Velmi často vznikaly tyto objekty s několikaletým zpožděním po nastěhování obyvatel do bytů. Potíže s občanskou vybaveností tížily i obyvatele pražského Severního města, tedy i sídliště Ďáblice, kam se lidé stěhovali na začátku sedmdesátých let. Obchodní centrum Ládví a s tímto seskupením související kulturní zařízení vznikalo až postupně v následujícím období. V roce 1977 došlo i na slavnostní otevření kina s dvěma sály, které dostalo dobově příznačný název Moskva. Bílý moderní objekt se rozhodně ani na počátku své existence se na sídlišti osídleném tehdy především mladými rodinami s malými dětmi z let populačního boomu nemusel bát o svou návštěvnost a s úspěchem funguje dodnes, i když obyvatelstvo celkově zestárlo. Nicméně je kino dnes provozováno nikoliv pod svým původním názvem – jednu dobu se naopak dočkalo jména Ládví-Broadway, v současnosti už zbylo pouze střízlivější Multikino Ládví. Na rozdíl od doby svého vzniku však může od roku 2008 těžit i z blízkosti zastávky metra, trasy C. Podobných objektů jako kino Moskva vznikala v sedmdesátých a osmdesátých letech na sídlištích v celé zemi celá řada a jejich slavnostnímu otevření byla věnována značná pozornost. Není vyloučeno, že se k nějaké podobné akce mohli „nachomýtnout“ i naši mladí hrdinové. Možná že třeba Honzík v úvodním kulturním programu na slavnostním otevření kina, kulturního domu, polikliniky či školy přednese i nějakou básničku.Československý filmový týdeník 1977/48, r.1977; Krátký film